Zakaj DataStore

 

Zakaj varnostno kopiranje?

 

 • Varnost in ohranjanje razpoložljivosti računalniških podatkov sta ključnega pomena
 • Vedno večja vloga, ki jo imajo digitalne informacije, zahteva povečan nadzor nad tem, kako so ti podatki hranjeni in zaščiteni
 • Varovanje digitalnih podatkov je zahtevna naloga, še posebej, če se podatki nahajajo na več strežnikih, delovnih postajah, v oddaljenih pisarnah …
 • Največje nevarnosti za računalniške podatke so nepredvidljive in nanje nimamo vpliva

Raziskave kažejo*:

 

 • Povprečno vsakih 8 sekund odpove en trdi disk!
 • Povprečno v Evropski uniji ukradejo 10 računalnikov na uro!
 • 94% podjetij, ki utrpi večjo izgubo podatkov propade 43% jih po izgubi podatkov sploh ne nadaljuje s poslovanjem 51% podjetij pa zaprejo v dveh letih (University of Texas)
 • 7 od 10 malih in srednje velikih podjetij, kjer je prišlo do večje izgube podatkov, propade v 1 letu (DTI/Price waterhouse Coopers)
 • 93% podjetij, kjer je prišlo do nedosegljivosti podatkov za 10 dni ali več, propade v manj kot 12 mesecih (National Archives & Records Administration in Washington)
 • 77% tistih podjetij, ki testirajo varnostne kopije na trakovih, je ugotovilo težave s trakovi (Boston Computing Network, Data Loss Statistics)


*Vir: iStor

 

Prednosti, ki jih prinaša DataStore v primerjavi s klasičnim pristopom varnostnega kopiranja

 

Stroškovna učinkovitost

 

 • ni investicij v strojno in programsko opremo
 • ni stroškov vzdrževanja
 • ni potrebe po administraciji
 • ni stroškov z najemom trezorja oz. oddaljene lokacije in s transportom medijev
 • plačate samo najem storitve DataStore

 

Zanesljivost

 

 • Ni tveganj glede izgube podatkov zaradi človeške napake, možnosti naravnih nesreč (požari, poplave ...), kraje podatkov …
 • Obnovitev podatkov, ki ste jih izgubili v nesreči oz. ste jih pomotoma izbrisali

 

Varnost

 

 • Podatki so močno šifrirani in samo lastnik podatkov oz. sistemski administrator pozna geslo
 • Vaši podatki bodo shranjeni v treh geografsko ločenih podatkovnih centrih
 • Večnivojska avtentikacija preprečuje nepooblaščen dostop

 

Zmogljivost

 

 • Izredno učinkovito stiskanje in preprečevanje podvajanja podatkov bistveno skrajšata čas, potreben za varnostno kopiranje, porabo prostora in porabo pasovne širine omrežja
 • Delta procesiranje – sistem zazna in shrani le spremembe, nastale znotraj posamezne datoteke, kar poveča hitrost in zmanjša količino podatkov
 • Centralizirano upravljanje omogoča upravljanje z ene centralne lokacije in tako odpravi potrebo po dodatni strojni opremi in lokalnem IT osebju na oddaljenih lokacijah